Scoring

Скоринг ризику необґрунтованості активів (далі «скоринг») – автоматична оцінка інформації щодо активів національного публічного діяча, зроблена на основі річної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, опублікованої на сайті Національного агентства з запобігання корупції (далі “декларації”). 

Скоринг є оціночним судженням і публікується на сайті виключно з інформаційно-ознайомлювальною метою, зокрема допомогти суб’єктам фінансового моніторингу виконати вимогу Рекомендацію 12 ФАТФ щодо встановлення походження статків публічних осіб.

Скоринг здійснюється на основі останньої публічно доступної декларації національного публічного діяча за допомогою алгоритмів машинного навчання. Існуючий алгоритм  аналізує інформацію в декларації відносно попередніх декларацій цього національного публічного діяча, а також відносно декларацій відповідного року інших публічно доступних національних публічних діячів. 

Алгоритм виявляє: 

1) арифметичні та логічні неспівпадіння в інформації про статки, в тому числі при порівнянні декларацій за різні роки; 

2) інформацію,  не включену в декларацію, яка може свідчити про приховання або необґрунтованість статків;

 3) індикатори ризиків, визначені за методологіями перевірки декларацій Національного агентства з запобігання корупції та експертів Центру протидії корупції; 

4) аномалії, виявлені при порівнянні сукупності декларацій різних публічних діячів. На основі виявленої інформації відбувається оцінка інформації річної декларації кожного публічної діяча.

Скоринг відображає оцінку за шкалою: низький ризик (0-3 бали), середній ризик (4 -6 балів), високий ризик (7-10 балів). Також відображається індикатор ризику, виявлений при аналізі декларації. Такий індикатор може свідчити про необґрунтованість статків публічного діяча і потребує додаткового вивчення та оцінки інформації аналітиками.

Індикатори ризику, які відображаються скорингом, розподілені на такі групи.

Індикатори ризику, що можуть свідчити про неправильне заповнення декларації або можливе приховання певної інформації від декларування:

 ·       В декларації не вказані дружина та/або діти, однак інформація про них є в реєстрі pep.org.ua (методологія 2019 року). В липні 2021 року це правило було змінено і відповідно до нової методології воно спрацьовує, якщо в декларації не вказані один/одна з  подружжя, однак інформація про них є в реєстрі pep.org.ua

·       Не зазначено вартості нерухомості, земельних ділянок чи транспортних засобів, що перебувають у власності публічного діяча та членів його родини, починаючи з 2015 року (методологія 2019 року). В липні 2021 року це правило було змінено і відповідно до нової методології  воно не поширюється на земельні ділянки і звучить так: "в декларації не зазначено вартості нерухомості, чи транспортних засобів, що перебувають у власності публічного діяча та  членів його родини, починаючи з 2015 року".

·       Відсутність нерухомості у власності/користуванні в населеному пункті чи регіоні, зазначеному як місце фактичного  проживання публічного діяча.

·       Задекларовано власність авто від 2013 року випуску вартістю менше 150 тис. грн.

·       Публічний діяч не задекларував бенефіціарну власність компанії/ій, водночас в реєстрі pep.org.ua є інформація про таку бенефіціарну власність (методологія 2019 року). В бета версії скорингу  на основі декларації за 2020 рік це правило не працює та перебуває в розробці. 

Індикатори ризику, що можуть свідчити про ймовірне приховання джерел доходів та/або корупційні ризики отриманих доходів чи активів

·       Публічний діяч задекларував збільшення в 5 разів сукупної вартості рухомого та нерухомого майна, а також готівки відносно декларації попереднього року

·       Протягом одного календарного року публічний діяч задекларував отримання та повернення позики, що перевищує доходи у 2 чи більше рази (методологія 2019 року). З липня 2021 року це правило не застосовується. 

·       Дохід від продажу майна чи нерухомості в 2 чи більше рази більше вартості цього ж майна, внесеного до  декларації попереднього року (методологія 2019 року). В оновленій методології з липня 2021 року це правило було змінено і звучить так:  "задекларований дохід від продажу майна та/або нерухомості в 3 чи більше рази більше вартості цього ж майна, внесеного до  декларації попереднього року".

·       Доходи від викладацької, творчої діяльності та роботою за сумісництвом перевищують 30% сукупних доходів в декларації

·       Роялті перевищують 20% сукупних доходів в декларації

·       Cума задекларованих доходів та грошових активів менша або дорівнює витратам, зазначеним в декларації

·       Задекларовано отримання подарунків у розмірі більше 100 тис грн (методологія 2019 року). З липня 2021 року це правило застосовується, якщо було задекларовано отримання подарунків у розмірі більше 300 тис грн. 

·        Задекларовано виграші в лотерею чи призи вартістю більше 10 тис. грн (методологія 2019 року). З липня 2021 року це правило застосовується, якщо було задекларовано виграші в лотерею у розмірі більше 300 тис грн.

·       Задекларовані грошові активи поточного року більші суми доходів та грошових активів попереднього року

·       Публічний діяч задекларував криптовалюту 

·       Компанії, власником чи контролером яких є декларант чи члени його/її родини отримали перерахування бюджетних коштів на суму більше 100 тис. грн. (методологія 2019 року). В бета версії скорингу  на основі декларації за 2020 рік це правило не працює та перебуває в розробці. 

 Індикатори ризику, що можуть свідчити про спосіб життя, який є нетиповим для більшості публічних діячів та/або невідповідність способу життя доходам декларанта

·       Сукупна вартість майна та активів більша доходів за поточний рік в 10 чи більше разів 

·       Задекларовано власність та/або право користування автомобілем бізнес класу, чи авто вартістю більше 800 тис. грн. та/або авто, яке належить до переліку авто брендів класу люкс

·       Задекларовано власність та/або право користування більше 5 автомобілів

·       Cукупна готівка декларанта та членів родини в декларації більше 1,5 млн гривень (методологія 2019 року). З липня 2021 року це правило застосовується, якщо сукупна готівка декларанта та членів родини в декларації більше еквіваленту 50 тис дол станом на 31 грудня  року подачі останньої річної декларації. 

·       Готівка в найпершій електронній декларації наявній в системі в 5 чи більше разів перевищує доходи зазначені в декларації за відповідний рік

·       Задекларовані витрати більші 75% сукупного доходу за період

·       Публічний діяч задекларував оренду жилої нерухомості площею більше 300 м. кв.