Питання та відповіді


Яка інформація міститься в Реєстрі?

Відкритий Реєстр національних публічних діячів України містить поіменний перелік фізичних осіб, які підпадають під визначення “національний публічний діяч", закріплене законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

Фактично, Реєстр називає, хто в Україні є національним публічним діячем – politically exposed person. 

До пункту 25 статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", що містить перелік категорій осіб, що є національними публічними діячами неодноразово вносились зміни:

 • у редакції від 14.10.2014 року вказується, що національними публічними діячами є особи, що протягом останніх трьох років перебували на посадах державної служби 1 категорії;
 • у редакції від 12.02.2015 року (діє з 04.03.2015 року) вказується, що національними публічними діячами є особи, що протягом останніх трьох років перебували на посадах державної служби 1-2 категорії;
 • у редакції від 10.12.2015 року (діє з 01.05.2016 року та чинна на даний момент) вказується, що національними публічними діячами є особи, що протягом останніх трьох років перебували на посадах державної служби категорії "А".

Отже, коло осіб, що є національними публічними діячами, неодноразово змінювалось.

Законом України "Про державну службу" до категорії "А" відносяться посади: Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств; керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників; керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів та їх заступників; голів місцевих державних адміністрацій; керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

Законом України "Про державну службу"» від 1993 року до 1-2 категорії державної служби відносились:

 • перша категорія: посади  перших заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Уряду України, їх  перших заступників, голів та членів державних колегіальних органів, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, голів обласних, Київської  та Севастопольської міських державних  адміністрацій, керівників Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, заступників керівників  Адміністрації Президента України, Апарату Верховної  Ради  України, інші  прирівняні до них посади;
 • друга категорія: посади керівників секретаріатів  комітетів Верховної Ради України, структурних  підрозділів  Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, радників та  помічників Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, заступників міністрів, заступників інших керівників центральних органів виконавчої влади, першого заступника  Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, перших заступників голів обласних,  Київської та  Севастопольської міських державних адміністрацій та інші прирівняні до них посади.

Отже, ряд осіб за нинішнім законодавством не є національними публічними діячами, як от:

 • перші заступники голів обласних державних адміністрацій;
 • керівники секретаріатів комітетів ВРУ;
 • керівники структурних підрозділів АПУ, Апарату ВРУ, Секретаріату КМУ та інші прирівняні до них посади.

Разом з тим, відповідно до статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Саме тому, класифікуючи особу як національного публічного діяча, потрібно керуватися редакцією Закону, що діяла на момент призначення та перебування особи на посаді.

Це означає, що особи, які під час дії попередніх редакцій Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", вважалися національними публічними діячами, будуть включені до Реєстру. 

Зважаючи на те, що Реєстр направлений на допомогу фінансовим інституціям (банкам), що перебувають у різних юрисдикціях з різними вимогами щодо періоду віднесення особи до категорії публічних діячів, ГО «Центр протидії корупції» при визначенні періоду внесення осіб до Реєстру керується не тільки національним законодавством, а і Рекомендаціями FATF - Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force on Money Laundering). Україна зобов’язалася імплементувати ці рекомендації при підписанні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Зокрема рекомендація 12 визначає принципи визначення публічних діячів для цілей фінансового моніторингу. Для визначення особи публічним діячем після закінчення строку офіційних повноважень, FATF рекомендує використовувати не часовий принцип (строк після закінчення публічної функції), а принцип оцінки ризиків, притаманних публічним діячам.

Оскільки ГО «Центр протидії корупції» не уповноважена визначати факт відсутності ризику, притаманному публічним діячам, до Реєстру вносяться особи, які є публічними діячами у зв’язку з виконанням ними публічних функцій незалежно від моменту закінчення виконання таких функцій відповідно до рекомендацій FATF.

Рекомендації FATF та Вольсбергської групи (неурядового об'єднання з тринадцяти глобальних банків, заснованого в 2000 році в Швейцарії. Його метою є розробка стандартів фінансової індустрії для боротьби з відмиванням коштів)  використовуються при наповненні Реєстру.

Так рекомендації FATF визначають Публічну посадову особу (публічного діяча) як фізичну особу, яка була наділена значущими публічними функціями. Визначення «значущих публічних функцій» всередині країни залежить від певної організаційної структури уряду або міжнародної організації, а також від того, які права і обов'язки пов'язані з тією чи іншою функцією та інших факторів, які необхідно враховувати при оцінці ризиків. Наприклад, значущі публічні функції можуть існувати на федеральному рівні, на рівні регіону або провінції, а також на муніципальному рівні.

Рекомендації Вольсбергської групи передбачають, що характеристики конкретних значущих публічних функцій, зазначених нижче, можуть бути корисними як показники важливості або значущості, і можуть бути використані для визначення того, чи має особа бути кваліфікованою як публічна. Деякі приклади конкретних функцій, які можуть бути, причиною для надання статусу публічного діяча:

 • Голови держав та міністри

• Вищі посадові особи судів, рішення яких не підлягають подальшому оскарженню

• Керівники та інші високопоставлені особи, які займають керівні посади у збройних силах

• Керівники державних підприємств, у випадку якщо державне підприємство має серйозне економічне чи політичне значення

• Вищі посадові особи основних політичних партій

• Керівники наднаціональних органів, наприклад ООН, МВФ, Світового банку

• Члени парламенту або національних законодавчих органів, старші члени дипломатичного корпусу, наприклад посли, повірені у справах або члени центральних банків

• Міські голови та губернатори чи керівники федеральних округів

Зажаючи на вищезазначене, ці категорії публічних діячів також включені до Реєстру.

Окремо слід зазначити про те, що до реєстру також включена інформація про ліквідаторів або голів ліквідаційних комісій державних підприємств, оскільки повноваження ліквідаційної комісії (ліквідатора), викладені в Цивільному кодексі України, Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визначені так, що ліквідатор або голова ліквідаційної комісії виконують функції з управління підприємством в період ліквідації та можуть виконувати істотні публічні функції залежно від масштабів та статусу державного підприємства, що вони ліквідують. 

Близькі та пов'язані особи національних публічних діячів

Окрім інформації про національних публічних діячів, до Реєстру вноситься інформація про близьких осіб національних публічних діячів, а також пов’язаних осіб, з якими національні публічні діячі мають особисті чи ділові відносини.

Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", термін "близькі особи" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання та протидії корупції".

Як заначено у Методичних рекомендаціях Державної служби фінансового моніторингу України від 20 липня 2015 року, наразі зазначена норма Закону не є актуальною. Це пов’язано з тим, що 14 жовтня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон "Про запобігання корупції", відповідно до якого Закон "Про засади запобігання та протидії корупції" втратив чинність. Відповідно до частини першої статті 8 Цивільного кодексу України, якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону). Отже, для визначення понять близьких та пов'язаних осіб, необхідно керуватись нормами нового Закону України "Про запобігання корупції". 

Відповідно до цього закону, близькі особи - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього закону (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта.

Пов’язані особи - особи, з якими національні публічні діячі мають ділові або особисті зв’язки.

В силу Рекомендацій 12 та 22 Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) (оскільки Україна не є членом FATF, вказані рекомендації носять рекомендаційний характер), до пов’язаних осіб, наприклад, відносяться такі: (відомі) (сексуальні) партнери поза межами сім’ї (наприклад, дівчина, хлопець, коханці); відомі члени однієї з національним публічним діячом політичної партії, громадської організації, трудової профспілки або профспілки роботодавців; бізнес партнери або наближені особи, особливо ті, що разом з національним публічним діячем є власниками (бенефіціарами) юридичної особи, або ж пов’язані іншим чином (наприклад, через спільне членство у правлінні компанії). У випадку особистих зв’язків соціальний, економічний та культурний контекст також може відігравати роль у визначенні ступеня близькості відносин (у визначені того, наскільки близькими є стосунки між особами).

Відповідно до пункту другого частини п’ятої статті шостої закону "Про запобігання корупції", пов’язаними особами є особи, з якими члени сім’ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, мають ділові або особисті зв’язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв’язки.

Як заначено у Методичних рекомендаціях, термін "ділові зв'язки" рекомендовано розуміти як документально засвідчені (зокрема, правовстановлюючими документами) зв'язки, що виникають між публічними діячами та/або членами їх сім'ї та фізичними або юридичними особами в контексті, зокрема:

 • права власності - спільне володіння, користування чи розпорядження активами членів сім'ї публічних діячів (наприклад: фізична особа має частку на праві спільної часткової або спільної сумісної власності, зокрема, устаткуванням, обладнанням, транспортом, іншим рухомим та нерухомим майном і т. д. в підприємстві, яким володіє член сім'ї публічного діяча або його близький родич. І це право власності засвідчено відповідним документом);
 • контролю, тобто, можливості здійснювати вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною частиною, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування та прийняття рішення органами управління суб'єкта господарювання, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання;
 • обіймання керівних посад в органах управління суб'єкта господарювання;
 • представництва: (а) представництво, засноване на адміністративному акті; (б) представництво, засноване на законі (представництво за законом); (в) представництво, засноване на договорі (добровільне або договірне представництво); (г) комерційне представництво;
 • ділового партнерства.

Під особистими зв'язками рекомендовано розуміти зв'язки, що виникають між публічними діячами та/або членами їх сім'ї та фізичними особами, зокрема, в контексті права на користування активами членів сім'ї публічних діячів незалежно від формального володіння (наприклад: відомо, що фізична особа спільно проживає із членом сім'ї публічного діяча або проживає у житлі, за рахунок членів сім'ї публічного діяча тощо).

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 26.06.2015 №417 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", банк зобов'язаний підтверджувати вжиті заходи щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта [у тому числі оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану], уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнта, поглибленої перевірки клієнта, наданої клієнтом/представником клієнта/особою, від імені або за дорученням чи в інтересах якої проводиться фінансова операція, інформації на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від клієнта (представника клієнта) і засвідченої ним, а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).

Враховуючи вищенаведене, інформація про близьких осіб національних публічних діячів, а також пов’язаних осіб (осіб, з якими національні публічні діячі мають особисті чи ділові відносини) буде вноситися як на підставі документально засвідчених документів, так і на підставі інформації з відкритих публічних джерел з врахуванням кожної конкретної ситуації. 


Як наповнюється Реєстр

Над інформаційним наповненням Реєстру працює команда аналітиків Центру протидії корупції. Усі дані, що містяться в Реєстрі, підтверджені офіційними документами від органів державної влади. Пов'язаність публічних діячів із іншими фізичними особами підтверджується документально. 

На даному етапі команда розробників працює над наповненням Реєстру інформацією про публічних діячів та пов'язаних з ними осіб.

Наступний етап робіт - підготовка розширених профілів публічних діячів. 


Яка інформація міститься в профілі національного публічного діяча?

Кожний національний публічний діяч – фізична особа, занесена в Реєстр, має базовий та розширений профіль. 

У базовий профіль про національного публічного діяча збирається та систематизується наступна інформація, підтверджена документами:

 • прізвище, ім’я та по-батькові
 • тип національного публічного діяча
 • повна дата народження (у разі наявності)
 • місце народження (країна, місто)
 • усі, офіційно підтверджені, місця проживання, в т.ч. за кордоном
 • громадянство
 • усі, офіційно підтверджені, місця роботи (повна назва установи, офіційний вебсайт, посада, день, місяць, рік призначення та звільнення)
 • майнова декларація
 • перелік пов'язаних фізичних осіб (повний ПІБ, тип пов'язаності)
 • перелік пов'язаних юридичних осіб (повна назва, тип пов'язаності)

У розширений профіль національного публічного діяча збирається раніше оприлюднена, обґрунтована додаткова інформація про ділову репутацію особи:

 • застосування до національного публічного діяча міжнародних санкцій
 • наявність кримінальних проваджень щодо національного публічного діяча та їх фабула
 • перебування національного публічного діяча у розшуку
 • наявність судимості
 • причетність національного публічного діяча до корупції у широкому розумінні – від хабарництва, сприяння призначенню на посаду близьких осіб, зловживання із земельними ресурсами або під час державних закупівель, участі у привласненні державного чи комунального майна, – до порушення вимог щодо несумісності посад, прийняття рішень за наявності конфлікту інтересів або підтримки законопроектів, що сприяють корупції
 • історія та географія походження бізнесу, статків та активів національного публічного діяча
 • пов'язаність особи з іншими національними публічними діячами
 • детальний опис схеми документально підтвердженого корупційного злочину

Інформація підтверджується з офіційних джерел або документів, отриманих Центром протидії корупції від органів державної влади.  


Для кого цей Реєстр?

Реєстр створений в першу чергу для працівників фінансових інституцій (банків), що надають фінансові (банківські) послуги в Україні та за кордоном.

Державна фінансова інспекція України включила Реєстр до своїх Методичних рекомендацій щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій.


- - -

ГО «Центр протидії корупції» наповнює Реєстр в ході своєї статутної діяльності та в порядку реалізації конституційного права на інформацію, на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. 

У Реєстрі оприлюднюються дані, отримані в рамках реалізації ГО «Центр протидії корупції» свого права на доступ до публічної інформації, а також інформація з відкритих загальнодоступних джерел, яка вже була оприлюднена. Вказана інформація не є такою, що має обмежений доступ та не містить персональних даних в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» відповідно до частини 2 статті 5 вказаного Закону.

Висновки, судження, оцінки ГО «Центр протидії корупції» не є твердженнями про порушення норм чинного законодавства. Такі висновки, судження, оцінки ґрунтуються на отриманій інформації та є оціночними й не підлягають спростуванню. 

Разом з тим, ГО «Центр протидії корупції» залишає можливість для публічних діячів, пов`язаних з ними осіб та суб’єктів господарювання, які згадуються на цьому сайті, надати докази та факти, які б уточнили викладену інформацію. 

Реєстр є охоронюваним об’єктом авторського права, належного ГО «Центр протидії корупції» відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права». Жодну частину цих матеріалів не можна відтворювати, використовувати в будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, ксерокопію вальний чи будь-який інший спосіб, без відповідного посилання на цей сайт. Сайт є вільним для користування. Використання інформації, отриманої з цього сайту у комерційних цілях - заборонено.