Питання та відповіді


Яка інформація міститься в Реєстрі?

На яких доказах грунтується інформація Реєстру?

Як часто оновлюється інформація в Реєстрі?

Хто є адміністратором Реєстру та чому він має право збирати оприлюднену інформацію?

Як видалити або коригувати інформацію Реєстру?

Які юридичні наслідки внесення інформації про особу до Реєстру?


Яка інформація міститься в Реєстрі?

Відкритий Реєстр національних публічних діячів України містить в собі профілі фізичних та юридичних осіб, що відносяться до однієї з таких категорій:

 • національний публічний діяч - особа, що підпадає під визначення “національний публічний діяч", закріплене законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (п.25 ч.1 ст. 1 Закону). Або особа, що не підпадає під це визначення, але нами віднесена до категорії національних публічних діячів на підставі рекомендацій Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) або Вольсбергської групи (неурядового об'єднання з тринадцяти глобальних банків, заснованого в 2000 році в Швейцарії, метою якого є розробка стандартів фінансової індустрії для боротьби з відмиванням коштів);

 • пов’язана особа - особа, що пов’язана з національним публічним діячем особистими або діловими зв’язками;

 • член сім’ї - особа, що пов’язана з національним публічним діячем такими родинними зв’язками:

  • чоловік/ дружина (або особа з якою публічних діяч проживає однією сім’єю без реєстрації шлюбу);

  • батько/ мати;

  • вітчим/ мачуха - як особи, що мають правовий статус, аналогічний батьку/матері;

  • син/ дочка;

  • пасинок/ падчерка

  • зять/невістка;

  • усиновлювач чи усиновлений;

  • брат/сестра;

  • тесть/теща;

  • свекор/свекруха.

 • профілі юридичних осіб, що є пов’язаними із національними публічними діячами, пов’язаними особами, членами сімей національних публічних діячів, а також профілі банків, що надають послуги юридичним та фізичним особам, інформація про які міститься в Реєстрі;

 • профілі юридичних та фізичних осіб, що не підпадають під критерії пов’язаності, а додані на сайт виключно з інформаційною метою для створення розширених профілів фізичних осіб.


Детальніше про список національних публічних діячів, членів сімей та пов’язаних осіб, інформація про яких включена до Реєстру, можна прочитати тут.

Профілі фізичних та юридичних осіб, що є в Реєстрі можуть бути базовими та розширеними.

У базовий профіль національного публічного діяча збирається та систематизується наступна інформація, підтверджена документами:

 • прізвище, ім’я та по-батькові;

 • тип національного публічного діяча;

 • повна дата народження (у разі наявності);

 • місце народження (країна, місто - у разі наявності);

 • офіційно підтверджене місце роботи;

 • дані поданих майнових декларацій;

 • перелік пов'язаних фізичних осіб (повне ПІБ, тип пов'язаності);

 • перелік пов'язаних юридичних осіб (повна назва, тип пов'язаності).

У розширений профіль національного публічного діяча збирається раніше оприлюднена, обґрунтована додаткова інформація про статки та майно, а також ділову репутацію особи:

 • географія, історія та географія походження бізнесу, статків та активів;

 • відомі сімейні, особисті, ділові зв’язки;

 • пов’язані з національним публічним діячем юридичні особи;

 • застосування до особи міжнародних санкцій;

 • наявність кримінальних проваджень, в яких фігурує національний публічний діяч, його статус в них;

 • наявність судимості;

 • причетність до корупції у широкому розумінні – від хабарництва, сприяння призначенню на посаду близьких осіб, зловживання із земельними ресурсами або під час державних закупівель, участі у привласненні державного чи комунального майна, – до порушення вимог щодо несумісності посад, прийняття рішень за наявності конфлікту інтересів або підтримки законопроектів, що сприяють корупції;

 • детальний опис відомих корупційних схем, з яким пов’язаний національний публічний діяч.


На яких доказах грунтується інформація Реєстру?

Інформація, викладена в Реєстрі грунтується на доказах, зібраних “Центром протидії корупції” із публічно-доступних достовірних джерел.

Факт призначення особи на посаду, що надає їй статус національного публічного діяча та факт звільнення її з такої посади може бути підтверджена:

 • відповіддю органу державної влади чи підприємства, отриманою на офіційний запит;

 • рішенням органу державної влади, оприлюдненим на офіційному веб-сайті (наприклад Указ Президента України або постанова Верховної Ради України про призначення на посаду);

 • інформацією офіційних веб-сайтів органів державної влади, що оприлюднюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” від 4 січня 2002 року № 3;

 • інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або Загальнодоступної інформаційної бази даних про ринок цінних паперів.

Родинні зв’язки підтверджуються:

 • інформацією, наданою особою в майновій декларації в розділі “ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ'Ї СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ”;

 • у окремих випадках при наповненні розширених профілів - інформацією з перевірених ЗМІ, публічно доступними документами, що відображають інформацію про родинні зв’язки (наприклад Декларація родинних зв'язків кандидата на посаду судді). Правила відображення інформації ЗМІ та інших неофіційних джерел дивіться нижче.

Інформація про пов’язаність з юридичною особою може бути підтверджена:

 • інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Загальнодоступної інформаційної бази даних про ринок цінних паперів, або закордонних бізнес-реєстрів;

 • судовими рішеннями українських судів, оприлюдненими в Єдиному державному реєстрі судових рішень, або судовими рішеннями інших держав;

 • інформацією ЗМІ та інших публічно доступних джерел - в окремих випадках при підготовці розширених профілів. Принципи використання ЗМІ наведені нижче;

 • власними висновками аналітиків Центру протидії корупції, що будуть вказані в профілі;

Враховуючи викладене вище, інформація про зв’язки з юридичними особами в розширених профілях може мати різний рівень достовірності, наприклад:

 • На зв’язок вказує Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Загальнодоступна інформаційна бази даних про ринок цінних паперів, або аналогічний іноземний реєстр;

 • На зв’язок вказує судове рішення, наприклад ухвала у досудовому розслідуванні;

 • Інформація державних реєстрів або судові рішення, які б підтверджувати приналежність компанії конкретній особі відсутні, але  на зв’язок вказує інформація ЗМІ, яке можна віднести до надійних та непрямі докази, на підставі яких аналітик може прийти висновку про пов’язаність;

 • На зв’язок вказує інформація від чотирьох-п’яти ЗМІ, які можна віднести до надійних. Ця інформація ніколи не визнавалась недостовірною та не заперечувалась фігурантами, але ми не можемо документально підтвердити інформацію ЗМІ. В такому випадку використовуємо інформацію ЗМІ та вказуємо такий зв’язок лише щодо  компаній, які були зареєстровані до 2004 року і описуваний зв’язок існував до 2004 року.

 • На зв’язок вказують документи, оприлюднені в надійних ЗМІ (судові рішення, реєстраційні документи юридичних осіб, договори та ін)

У випадку, якщо інформація про зв’язок оприлюднена лише в одному неперевіреному ЗМІ, але документальне підтвердження відсутнє  - ми не використовуємо таку інформацію.

Твердження, що містяться у текстовому вигляді у розширених профілях можуть бути підтверджені доказами з перелічених вище джерел: відомостями публічних державних реєстрів, як українських так і закордонних; інформацією, що публікується органами державної влади, в тому числі публічно доступними офіційними рішеннями цих органів (про призначення на посаду, про притягнення до відповідальності, про надання майна в оренду та ін); інформацією ЗМІ - в обмеженій кількості випадків.

Принципи використання ЗМІ та інших джерел:

 • для наповнення Реєстру ми не використовуємо повідомлення ЗМІ на основі інформації невідомого джерела;

 • не використовуємо аналітичні статті, де джерелом інформації є професійна/особиста думка автора;

 • не використовуємо документи,  оприлюднені в ЗМІ що мають репутацію ненадійних, таких, що можуть умисно публікувати недостовірну інформацію, якщо їх відомості не можна підтвердити інформацією із більш достовірного джерела;

 • не використовуємо не верифіковані судом та/або іншим способом звукозаписи;

 • використовуємо фактові повідомлення прес-служб державних органів або інформацію з офіційних сайтів державних органів, якщо такі повідомлення не містять оціночних особистих суджень посадових осіб, і якщо немає обгрунтованих підстав вважати поширену інформацію неправдивою;

 • посилаємось на коментарі осіб, що самостійно повідомили про себе певну фактову інформацію (наприклад про наявність дітей, укладення шлюбу, перебування на посаді та ін.), якщо вона ніким не заперечувалась, не була спростована  та немає підстав вважати що вона є недостовірною. При цьому не використовуємо посилань на оціночні судження, судження спрямовані на те, щоб відбілити свою репутацію, уникнути кримінального переслідування, очорнити репутацію іншої особи;

 • посилаємось на фото/відеоматеріали, репортажі із місця події (відео судового засідання, відео/фото обшуку, фото весілля та ін). За можливості знаходимо додаткове документальне підтвердження.

 • використовуємо біографії, оприлюднені на офіційних сайтах державних органів, політичних партій, персональних сторінках цих осіб, біографії подані для офіційних цілей (наприклад біографія подана для участі в конкурсі на зайняття посади судді, зайняття виборної посади).

Побачити, яким доказом підтверджене те чи інше твердження Ви можете клікнувши на посилання в тексті профілю, або на позначку “і” біля інформації, яка Вас цікавить. Наприклад:


Якщо певне твердження, на вашу думку, не має документального підтвердження, Ви можете повідомити про це за допомогою кнопки “Надіслати інформацію” в правому нижньому кутку сторінки.

У випадку, якщо особа, профіль якої міститься в Реєстрі, зобов’язана подавати майнові декларації відповідно до вимог закону України “Про запобігання корупції” (або мала такий обов’язок відповідно до скасованого закону “Про засади запобігання та протидії корупції”,  інформація з декларації завантажується до Реєстру, зокрема:

 • сумарні доходи декларанта за рік;

 • сумарні доходи членів сім’ї декларанта за рік;

 • сумарні витрати декларанта за рік;

 • грошові активи декларанта та членів сім’ї декларанта за рік (готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів спільного інвестування, кошти, позичені суб’єктом декларування або членом його сім’ї третім особам, активи у дорогоцінних (банківських) металах, інше);

 • сумарна вартість отриманих декларантом або членом його сім’ї протягом року подарунків, призів, виграшів;

 • сума актуальних на кінець року фінансових зобов’язань декларанта або членів його сім’ї (отримані кредити, позики, несплачені податкові зобов’язання та ін.);

 • сукупна площа нерухомості, що станом на кінець року належала декларанту або членам його сім’ї, розбита по категоріям (земельні ділянки, квартири, будинки, інша нерухомість);

 • перелік транспортних засобів, що належали декларанту або членам його сім’ї станом на кінець року;

 • інформація про членів сім’ї декларанта, щодо яких існує обов’язок вносити їх до декларації;

 • інформація про юридичні особи, корпоративні права в яких належать декларанту або членам його сім’ї;

 • інформація про юридичні особи, бенефіціарним власником яких є декларант або члени його сім’ї;

Навпроти інформації наявне активне посилання на декларацію, з якої отримані відомості.

Станом на 1 лютого 2018 року в Реєстрі відсутня інформація про розділи декларації “Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)”, “Нематеріальні активи”, “Цінні папери”,  “Об'єкти незавершеного будівництва”, але ви можете отримати цю інформацію безпосередньо з електронної декларації, перейшовши за посиланням. Перенесення в базу даних ПЕПів названих  вище розділів з електронної декларації перебувають в розробці.

Як часто оновлюється інформація в Реєстрі?

Інформація в реєстрі оновлюється в напівавтоматичному режимі. Тому відображення фактів перебування на посаді, володіння корпоративними правами, статусу юридичної особи, статусу особи в кримінальному провадженні, інформації про перебування майна та рахунків особи під арештом може відбуватись із кілька-місячною затримкою.

“Центр протидії корупції” опрацьовує механізми якомога швидшого автоматичного оновлення інформації та відображення в профілях дати їх останнього редагування.

Якщо Ви вважаєте інформацію профілю застарілою, Ви можете повідомити про це натиснувши на кнопку “Надіслати інформацію” в правому нижньому кутку екрану.

Хто є адміністратором Реєстру та чому він має право збирати оприлюднену інформацію?

Адміністратором та власником Реєстру є громадська організація “Центр протидії корупції” (код за ЄДРПОУ 38238280).

ГО «Центр протидії корупції» наповнює Реєстр в ході своєї статутної діяльності та в порядку реалізації конституційного права своїх членів на інформацію, на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

У Реєстрі оприлюднюються дані, отримані в рамках реалізації ГО «Центр протидії корупції» свого права на доступ до публічної інформації, передбаченого Законом України “Про доступ до публічної інформації”, а також інформації з відкритих загальнодоступних джерел, яка вже була оприлюднена. Вказана інформація не є такою, що має обмежений доступ та не містить персональних даних в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» відповідно до частини 2 статті 5 вказаного Закону.

Висновки, судження, оцінки ГО «Центр протидії корупції» ґрунтуються на отриманій інформації та є оціночними й не підлягають спростуванню. Разом з тим, ГО «Центр протидії корупції» залишає можливість для публічних діячів, пов`язаних з ними осіб та суб’єктів господарювання, які згадуються на цьому сайті, надати докази та факти, які б уточнили викладену інформацію.

Реєстр є охоронюваним об’єктом авторського права, належного ГО «Центр протидії корупції» відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права». Жодну частину цих матеріалів не можна відтворювати, використовувати в будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, ксерокопіювальний чи будь-який інший спосіб, без відповідного посилання на цей сайт. Сайт є публічним і вільним для користування для некомерційних цілей за умови посилання на сайт. Використання інформації, отриманої з цього сайту у комерційних цілях (в тому числі, з метою її подальшого перепродажу у формі різних аналітичних продуктів) - заборонено. Виключенням є використання інформації з сайту журналістами, громадськими діячами та аналітиками з метою підготовки матеріалів для медіа, наукових досліджень.  

Як видалити або коригувати інформацію Реєстру?

Повідомлення або скаргу щодо видалення або зміни інформації в Реєстрі Ви можете надіслати через форму зворотнього зв’язку натиснувши на кнопку “Надіслати інформацію” в правому нижньому кутку сторінки.

Скарга обов’язково має містити:

- прізвище, ім’я, по-батькові особи, назву юридичної особи,  інформацію в Реєстрі, яка   оскаржується, або посилання на конкретний профіль - без цієї інформації ми не зможемо ідентифікувати профіль на який Ви скаржитесь;

- суть скарги, зокрема причини, з яких інформація має бути виключена із Реєстру або змінена (в Реєстрі наведена недостовірна інформація, посада особи не тягне за собою набуття нею статусу публічного діяча, зв’язок особи з публічним діячем є недостатнім, для того щоб присвоїти їй статус пов’язаної особи);

- скани документів або посилання, що підтверджують викладені у скарзі відомості. Якщо наданих Вами доказів недостатньо - аналітик, що обробляє інформацію, може звернутись із проханням надіслати додаткові документи;

- контактна інформація скаржника, бажано електронна пошта.

Строк розгляду скарги - 10 робочих днів, що відраховуються від дня надсилання скарги через форму зворотного зв’язку або від дня отримання додаткових документів від скаржника.

Звертаємо увагу, що велика частина відомостей, наявних в Реєстрі, ГО “Центр протидії корупції” напівавтоматично завантажується з Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Тому у випадку, якщо відомості про звільнення особи з посади, що надає їй статус публічного діяча, не були вчасно внесені до відповідного державного реєстру,  просимо звертатись до органу, уповноваженого подавати документи на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Які юридичні наслідки внесення інформації про особу до Реєстру?

Реєстр створений для журналістів, громадських діячів та організацій, а також для  суб’єктів фінансового моніторингу, що надають фінансові (в першу чергу банківські) послуги в Україні та за кордоном, та використовується для:

 1. ідентифікації осіб, що є національними публічними діячами;

 2. ідентифікації юридичних осіб, пов’язаних з національними публічними діячами.

Служба фінансового моніторингу України включила Реєстр до своїх Методичних рекомендацій щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій.

Умови,  за  яких  суб’єктами  первинного  фінансового  моніторингу здійснюється  ідентифікація,  верифікація  та  вивчення  клієнта,  як  публічного  діяча, та перелік ідентифікаційних даних встановлені статтею 9 Закону.

Ідентифікація,  верифікація  та  вивчення  публічного  діяча,  як  правило, включає:

 • проведення ідентифікації  та  верифікації  в  предбачених статтею 9 Закону випадках;

 • поглиблена перевірка інформації про публічного діяча або особи, яка діє  від  його  імені,  особи  близької  або  пов’язаної  з  публічним  діячем  для  підтвердження або спростування наданих ним даних, достовірність та повнота  яких є сумнівною;

 • уточнення  ідентифікаційних  даних  та  іншої  наявної  інформації  про  публічного діяча, зокрема у разі їх зміни або закінчення строку дії документів, на підставі яких проводились ідентифікація, верифікація, вивчення;

 • з’ясовування джерел походження коштів та активів публічних осіб.

На підставі аналізу ідентифікаційних даних публічного діяча, інших наявних  відомостей  та  інформації  про  нього  та  його  діяльність  суб’єкт  первинного  фінансового  моніторингу  здійснює  оцінку  ризику  з  урахуванням  критеріїв  ризику (установлення договірних відносин з національним публічним діячем може мати високий або неприйнятно високий ризик).

Суб’єкти  первинного  фінансового  моніторингу  у  внутрішніх документах  з  питань  фінансового  моніторингу  можуть  встановлювати  індивідуальні  (специфічні)  внутрішні  механізми  ідентифікації публічних діячів. Суб’єкт  первинного  фінансового  моніторингу,  для  виявлення  публічних діячів, може користуватись відкритими інформаційними ресурсами, в тому числі і цим Реєстром. Але факт оприлюднення будь-яких відомостей в цьому реєстрі автоматично не тягне за собою обов’язку банку/іншого суб’єкту фінансового моніторингу віднести особу до категорії національних публічних діячів/пов’язаних осіб; зупинити фінансову операцію такої особи або відмовити їй у встановленні договірних відносин.

Інформація в Реєстрі та технічні характеристики сайту постійно оновлюються, тому, якщо ви хочете отримувати повідомлення про оновлення цікавої Вам інформації або інші зміни в роботі Реєстру, можете підписатися тут.


Сайт розроблений та працює за фінансової підтримки проекту "Підвищення ролі громадянського суспільства в нагляді за державними фінансами", який фінансується Європейським Союзом 

Проект "Підвищення ролі громадянського суспільства в нагляді за державними фінансами"  має на меті надати громадянському суспільству та журналістам ефективні інструменти для боротьби з корупцією, відмиванням грошей і поверненням активів для здійснення громадського нагляду за фінансами та підтримки запуску Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), а також для оновлення реєстру політично значущих осіб. Більше інформації за посиланням: https://goo.gl/SncnHJ

Наповнення даного вебсайту є повною відповідальністю Центру протидії корупції та не може сприйматись як позиція Європейського Союзу.