Хто такі публічні діячі

Широкі повноваження та влада, якими наділені публічні діячі для виконання функцій держави, є джерелом корупційних ризиків та ризиків відмивання корупційних коштів. До публічних діячів мають бути застосовані особливі правила контролю фінансових операцій, що дозволить своєчасно виявляти випадки легалізації коштів, набутих публічними діячами в результаті корупційних діянь, зокрема отримання хабарів, розкрадання, неправомірного привласнення або нецільового використання майна, зловживання службовим становищем тощо.

Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, що розроблявся відповідно до останніх рекомендацій Financial Action Task Force on Money Laundering (Міжнародна група з протидії відмиванню грошей) закріплено наступні категорії публічних діячів (публічних посадових осіб):

   1. національні публічні діячі,

   2. іноземні публічні діячі,

   3. діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях,

   4. їх пов’язані особи,

   5. їх близькі особи.

Національними публічними діячами є фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:

 1. Президент України
 2. Прем’єр-міністр України
 3. члени Кабінету Міністрів України
 4. перші заступники міністрів
 5. заступники міністрів
 6. керівники інших центральних органів виконавчої влади
 7. перші заступники керівників інших центральних органів виконавчої влади
 8. заступники керівників інших центральних органів виконавчої влади
 9. народні депутати України
 10. Голова Національного банку України
 11. члени Правління Національного банку України
 12. члени Ради Національного банку України
 13. голови Конституційного Суду України
 14. судді Конституційного Суду України
 15. голови Верховного Суду України
 16. судді Верховного Суду України
 17. голови вищих спеціалізованих судів
 18. судді вищих спеціалізованих судів
 19. члени Вищої ради юстиції
 20. члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 21. члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
 22. Генеральний прокурор України
 23. заступники Генерального прокурора України
 24. Голова Служби безпеки України
 25. заступники Голови Служби безпеки України
 26. Голова Антимонопольного комітету України
 27. заступники Голови Антимонопольного комітету України
 28. Голова Рахункової палати
 29. члени Рахункової палати
 30. члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України
 31. надзвичайні і повноважні посли
 32. Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України
 33. начальники Сухопутних військ України
 34. начальники Повітряних Сил України
 35. начальники Військово-Морських Сил України
 36. державні службовці, посади яких віднесені до першої категорії посад
 37. державні службовці, посади яких віднесені до другої категорії посад
 38. керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади
 39. керівники органів прокуратури
 40. керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України
 41. голови апеляційних судів
 42. судді апеляційних судів
 43. керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50%
 44. керівники керівних органів політичних партій
 45. члени центральних статутних органів політичних партій.

Державні службовці, посади яких віднесені до першої категорії посад:

46. Керівник, перший заступник Державного управління справами

47. Керівник Координаційного центру з упровадження економічних реформ

48. Секретар, перший заступник і заступник секретаря, керівник служби Апарату Ради національної безпеки і оборони України 

49. Голова, перший заступник Служби зовнішньої розвідки України

50. Голова Національної служби посередництва і примирення

51. Директор Національного інституту стратегічних досліджень

52. Члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

53. Президент Національної академії державного управління при Президентові України

54. Директор Інституту законодавства Верховної Ради України

55. Голова Центральної виборчої комісії, заступник Голови Комісії, секретар, член Центральної виборчої комісії, керівник Секретаріату Комісії

56. Керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців

57. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та працівники його Секретаріату, перший заступник Голови - державний уповноважений, заступник Голови - державний уповноважений, державний уповноважений  

58. Голова, заступники голови Служби безпеки України

59. Керівник, перший заступник Секретаріату Конституційного Суду України

60. Представник України в Комісії з економічних питань при Економічній раді Співдружності Незалежних Держав та Виконавчого комітету Співдружності Незалежних Держав

61. Державні службовці, посади яких віднесені до другої категорії посадперелік посад.

 

Пов’язані особи - з якими члени сім’ї публічних діячів мають ділові або особисті зв’язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв’язки).

Близькі особи - термін "близькі особи" (публічного діяча) вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання та протидії корупції", тобто це: особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.