PEP.org.ua

FAQ

Чому мій профіль зазначено у Реєстрі?

Ваш профіль зазначено у реєстрі, оскільки він підпадає під критерії національного публічного діяча

Чому мій профіль досі у Реєстрі, адже я вже звільнився з посади?

Скоріш за все, станом на сьогодні не пройшло трьох років з моменту вашого звільнення. 

Відповідно до  пункту 25 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні.

Чому мій профіль досі у Реєстрі, адже я вже звільнився з посади понад три роки тому?

Іноді інформація у Реєстрі дійсно не актуалізована. Якщо з моменту вашого звільнення минуло понад три роки, просимо звернутися до нас за допомогою форми зворотного зв’язку.

Разом з тим, звертаємо увагу, що особа може бути віднесена ГО «Центр протидії корупції» як адміністратором Реєстру до категорії національних публічних діячів і понад встановлений законодавством України строк у три роки після звільнення залежно від ризику, пов’язаного з цією особою. Відповідно до рекомендацій Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)  та Директиви ЄС № 2015/849 не встановлюється чіткого обмеження періоду після звільнення з посади задля цілей віднесення певної особи до статусу національного публічного діяча та залежить від ступеню ризику, пов’язаний з особою. Наприклад, адміністратор Реєстру вважає такими ризиками  статус підозрюваного/обвинуваченого у кримінальній справі щодо економічних, корупційних злочинів, перебування у розшуку тощо. 

Чому я зазначений керівником державного підприємства? Я був звільнений, є наказ про звільнення та запис у трудовій книжці 

Скоріш за все, станом на сьогодні ви досі зазначені керівником вказаного державного підприємства відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДРПОУ) (Перевірити інформацію можна за посиланням https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch)

Інформація з ЄДРПОУ є одним з основних джерел для ВІДКРИТОГО РЕЄСТРУ НАЦІОНАЛЬНИХ ПУБЛІЧНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНИ (Реєстр), оскільки ЄДРПОУ є офіційним державним реєстром, робота якого адмініструється Міністерством юстиції України. 

Відповідно до статті 89 Цивільного кодексу України зміни до установчих документів юридичної особи, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

Тобто, аби зміни керівника мали силу для третіх осіб, в тому числі для ГО «Центр протидії корупції» як адміністратора Реєстру, потрібно подати відповідний пакет документів державному реєстратору для зміни керівника в порядку, передбаченому Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», щоб відповідні зміни були відображені у ЄДРПОУ.

Поширеною є ситуація, коли за внутрішніми документами державного  підприємства  керівника звільнили з посади, внесли відповідний запис у трудову книжку, однак новим керівництвом чи , іншими уповноваженими особами не було внесено  інформації про зміну керівника до ЄДРПОУ, тобто не проведено державну реєстрацію зміни керівника.

В такій ситуації просимо звернутися до нас за допомогою форми зворотного зв’язку. У відповідь на звернення надійде лист від аналітика, якому на електронну адресу потрібно буде надіслати підтверджуючі документи – скан-копію трудової книжки та наказу про звільнення.

Прошу видалити мій профіль з Реєстру, оскільки я вже не близька особа національного публічного діяча (розлучений/розлучена тощо)

Просимо звернутися до нас за допомогою форми зворотного зв’язку. 

У відповідь на звернення  надійде лист від аналітика, якому на електронну адресу потрібно буде надіслати підтверджуючі документи (скан-копію свідоцтва про розлучення тощо). 

Я не є і не був національним публічним діячем (пов’язаною особою), однак банк стверджує, що я публічний діяч (пов’язана особа), і вимагає від мене додатковий пакет документів

Якщо Ви впевнені, що не є і ніколи не були національним публічним діячем (пов’язаною особою), однак банк повідомив, що інформація про Вас є у Реєстрі, можливий випадок, що у Реєстрі дійсно є особа, яка має таке ж прізвище ім’я по батькові, як Ви. 

Слід відмітити, що у Реєстрі, окрім розширених профілів, немає інформації про дату народження публічного діяча (пов’язаних осіб), повністю немає інформації про ідентифікаційний код, фото тощо.  Якщо банківський працівник виявив ваше прізвище, ім’я та по-батькові в Реєстрі,  йому потрібно здійснити додаткові заходи для ідентифікації клієнта, щоб впевнитись, що ви не є публічним діячем (пов’язаною особою). Відтак пропонуємо повідомити банку вказані обставини та узгодити питання щодо потреби подачі банку додаткових документів для ідентифікації клієнта чи інших дій. 

Я не директор, а виконуючий обов’язки директора державного (комунального, дочірнього тощо) підприємства. Прошу видалити мій профіль з Реєстру

Як правило, посадові обов’язки виконуючого обов’язки (тимчасово виконуючого обов’язки) керівника підприємства, установи, організації прирівняні до посадових обов’язків самого керівника, зокрема щодо наявності організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. 

Таким чином вбачається, що особа є службовою не тільки тоді, коли  вона  здійснює відповідні функції чи виконує обов'язки постійно, а й тоді, коли вона робить це тимчасово або за спеціальним повноваженням, за умови,  що зазначені функції чи обов'язки покладені на неї правомочним органом або правомочною службовою особою.

Таким чином, посада виконуючого обов’язки (тимчасово виконуючого обов’язки) керівника підприємства, установи, організації прирівнюється до посади керівника такого підприємства, установи, організації. 

Відтак, якщо на посаду керівника підприємства, установи, організації поширюється правовий статус національного публічного діяча, то з огляду на наведене такий статус поширюється і на виконуючого обов’язки (тимчасово виконуючого обов’язки) керівника підприємства, установи, організації.

Я не директор, а арбітражний керуючий (голова ліквідаційної комісії, ліквідатор, керуючий санацією) державного (комунального, дочірнього тощо) підприємства. Прошу видалити мій профіль з Реєстру

Відповідно до статті 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» арбітражний керуючий - фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Згідно з статтею 41 вказаного Закону, Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження:

 • приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження;
 • виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;
 • проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута;
 • виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;
 • очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу;
 • має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Законом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута;
 • продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом;
 • здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Таким чином, вбачається виконання арбітражними керуючими (ліквідаторами, головами ліквідаційних комісій, керуючими санацією) повноважень прирівняних до керівника боржника, наявності у них організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій з урахуванням Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Відтак ГО «Центр протидії корупції» як адміністратор Реєстру розглядає посади  арбітражних керуючих (ліквідаторів, голів ліквідаційних комісій, керуючих санацією) державних підприємств та господарських товариств з державною часткою більш ніж 50 відсотків в період ліквідації/санації як таких, що мають статус національного публічного діяча. 

Чому не відповідають на моє звернення за формою зворотного зв’язку?

Можливо звернення містить запитання, на які є відповідь у даному розділі, або звернення не містить усієї необхідної інформації. 

Звернення обов’язково має містити:

 • прізвище, ім’я, по-батькові особи, або назву юридичної особи,  інформацію в Реєстрі щодо яких   оскаржується, та посилання на конкретний профіль - без цієї інформації ми не зможемо ідентифікувати профіль, на який Ви скаржитесь;
 • суть скарги, зокрема причини, з яких інформація має бути виключена із Реєстру або змінена (в Реєстрі наведена недостовірна інформація, посада особи не належить до публічних діячів, зв’язок особи з публічним діячем є недостатнім, для того щоб присвоїти їй статус пов’язаної особи);
 • коректна контактна інформація завяника, зокрема електронна пошта.
 • ПІБ заявника.

Строк розгляду звернення — 10 робочих днів, що відраховуються від дня надсилання звернення через форму зворотного зв’язку або від дня отримання додаткових документів від заявника.

Зверніть увагу, що не варто у зверненні давати будь-які посилання на завантаження документів. Якщо є потреба надати скан-копії документів у відповідь на скаргу надійде лист від аналітика, якому на електронну адресу потрібно буде надіслати підтверджувальні документи.

Чи повністю видаляється з Реєстру профіль національних публічних діячів (пов’язаних осіб) у разі втрати ними свого статусу?

Профілі осіб, які відповідно до українського законодавства втратили статус національного публічного діяча (пов’язаної особи), залишаються у Відкритому реєстрі національних публічних діячів, однак маркуються сірим кольором із зазначенням дати та підстави втрати статусу національного публічного діяча (пов’язаної особи) : звільнення, зміни у законодавстві, смерть тощо.

pep_is_no_more1pep_is_no_more2

pep_is_no_more3

pep_is_no_more4