Як отримати дані з Реєстру?

ВІДКРИТИЙ РЕЄСТР НАЦІОНАЛЬНИХ ПУБЛІЧНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНИ — інформаційна база даних про національних публічних діячів у розумінні Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, розміщена на сайті www.pep.org.ua, належить та адмініструється ГО «Центр протидії корупції».

Інформаційна база даних покликана сприяти користувачеві у виконанні Методичних рекомендацій Державної Служби фінансового моніторингу України щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій.

ГО «Центр протидії корупції» безоплатно передає користувачеві копію інформаційної бази даних для добровільного використання у своїй службовій діяльності, зокрема: з метою визначення національних публічних діячів, їх близьких та пов’язаних осіб серед клієнтів користувача; з метою отримання даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника (контролера); з метою проведення обов’язкового та внутрішнього фінансового моніторингу; з метою сприяння виконанню положень Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” тощо.

Для того, щоб отримати файл з інформаційною базою даних, користувачеві необхідно заповнити та надіслати за підписом уповноваженої користувачем особи заявку, договір та акт приймання-передачі.

Технічний адміністратор інформаційної бази даних після отримання заявки протягом 3 робочих днів створює та надає уповноваженій особі користувача дані облікового запису для подальшого завантаження файлу з копією бази даних відповідно до заявки, якщо договором не передбачено інший спосіб передачі інформаційної бази даних.  

Як завантажити файл?

  1. Отримати дані особистого облікового запису.
  2. Зайти за посиланням https://pep.org.ua/opendata/persons/xml або https://pep.org.ua/opendata/persons/json та ввести дані облікового запису та завантажити автоматично сгенеровану копію інформаційної бази даних.

Структура файлу:

Файл із копією інформаційної бази даних надається у форматі xml або JSON.  Файл містить наступні вихідні дані:

Назва файлу типу YYYYMMDD_HHMM де:

  • YYYYMMDD  - рік, місяць та день створення файлу
  • HHMM –точний час (год., хв.) генерування
усі записи про фізичних осіб (національних публічних діячів, їх близьких та пов’язаних осіб) станом на дату завантаження з такими полями (у разі наявності інформації по кожному з полів):


<first_name>Роман</first_name> — Ім’я українською мовою
<first_name_en>Roman</first_name_en> — Ім’я англійською мовою
<last_name>Насіров</last_name> — Прізвище українською мовою
<last_name_en>Nasirov</last_name_en> — Прізвище англійською мовою
<full_name>Роман Михайлович Насіров</full_name> — Повне ім’я українською мовою
<patronymic>Михайлович</patronymic> — По-батькові українською мовою
<patronymic_en>Mykhailovych</patronymic_en> — По-батькові англійською мовою
<names>
Nasirov Roman Mykhajlovych
Nasirow Roman Mychajlowytsch
Nasirov Roman Mykhailovych

</names>
— варіанти написання повного імені українською, російською та англійською мовами
<last_job_title>Голова</last_job_title> — Остання посада, яку займав/займає
<last_workplace>Державна фіскальна служба України</last_workplace> — останнє місце роботи українською мовою
<last_workplace_en>State Fiscal Service of Ukraine</last_workplace_en> — останнє місце роботи англійською мовою
<wiki_uk>Текст<wiki_uk> — текстовий опис фактів стосовно особи українською мовою
<wiki_en>Текст<wiki_en> — текстовий опис фактів стосовно особи англійською мовою
<date_of_birth>03/03/1979</date_of_birth> — дата народження
<city_of_birth_uk>Чернігів</city_of_birth_uk> — місце народження українською мовою
<city_of_birth_en>Chernihiv</city_of_birth_en> — місце народження англійською мовою
<is_pep>1</is_pep> - чи є особа публічним діячем (в разі значення «1» - є, «0» - не є)
<type_of_official>Національний публічний діяч</type_of_official> — тип публічного діяча
<related_companies> — блок з даними про пов’зані компанії/установи/державні органи/інші юридичні особи
<relationship_type_uk>Голова</relationship_type_uk> — тип зв’язку з компанією/установою/державним органом/іншою юридичною особою українською мовою

<relationship_type_en>Head</relationship_type_en> — тип зв’язку з компанією/установою/державним органом/іншою юридичною особою англійською мовою
<date_established>05/05/2015</date_established> — дата початку зв’язку з компанією/установою/державним органом/іншою юридичною особою
<date_finished>05/13/2015</date_finished> — дата закінчення зв’язку з компанією/установою/державним органом/іншою юридичною особою
<to_company_uk>Державна фіскальна служба України</to_company_uk> — назва компанії/установи/державного органу/іншої юридичної особи українською мовою
<to_company_en>State Fiscal Service of Ukraine</to_company_en> — назва компанії/установи/державного органу/іншої юридичної особи англійською мовою
<to_company_is_state>1</to_company_is_state> — чи є компанія/установа державним органом (в разі значення «1» - є, «0» - не є)
<related_persons> — блок з даними про пов’заних/близьких осіб публічного діяча
<person_uk>Катерина Олександрівна Глімбовська</person_uk> — ПІБ пов’заної/близької з публічним діячем особи
<relationship_type>дружина</relationship_type> — тип зв’язку пов’язаної/близької з публічним діячем особи
<is_pep>0</is_pep> — чи є пов’язана/близька особа публічною особою (в разі значення «1» - є, «0» - не є)
<declarations> — блок з даними з офіційної декларації про доходи
<position_en>Head of the State Fiscal Service</position_en> — посада з декларації
<url>http://declarations.com.ua/declaration/chesno_2297</url> — посилання на деклараіцію
<year>2014</year> — рік заповнення декларації
<region_uk>Загальнодержавний регіон</region_uk> — регіон заповнення декларації українською мовою
<region_en>Federal Region</region_en> — регіон заповнення декларації англійською мовою
<office_en>State Fiscal Sercice / State Customs service / State Tax Service / Tax Inspection / Ministry of Revenues and Duties </office_en> — назва державного органу (місця роботи) з декларації англійською мовою
<position_uk>голова державної фіскальної служби</position_uk> — займана посада на час заповнення декларації українською мовою
<income>4819038.59</income> — загальний дохід з декларації
<office_uk>Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/</office_uk> — назва державного органу (місця роботи) з декларації українською мовою
<family_income>51066.26</family_income> — дохід членів родини з декларації
<url>http://pep.org.ua/p/gAAAAABXmUmweRucn9pn20vLVm1CxmN4XDQqE-IqPg4CAVsD_RSO_DGsPJZBObLjUUf3RJvprgE5Q7u4HNC1v47_mFvH86AGkQ==</url> — посилання на сторінку профіля публічного діяча/пов’язаної/близької особи
<related_countries> — блок з даними з пов’язаністю особи з іншими країнами
<to_country_en>United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland</to_country_en> — назва пов’язаною з особою країни англійською мовою
<to_country_uk>Велика Британія</to_country_uk> — назва пов’язаною з особою країни українською мовою
<relationship_type>business</relationship_type> — тип пов’язаності