До уваги суб'єктів первинного фінансового моніторингу

Реєстр є одним з інформаційних джерел, який може використовуватись СПФМ у своїй діяльності.

Однак, факт наявності особи у Реєстрі автоматично не тягне юридичного закріплення за ним статусу НПД/пов’язаної особи.

Суб’єкти  первинного  фінансового  моніторингу  у  внутрішніх документах  з  питань  фінансового  моніторингу  можуть  встановлювати  індивідуальні  (специфічні)  внутрішні  механізми  ідентифікації публічних діячів. Суб’єкт  первинного  фінансового  моніторингу,  для  виявлення  публічних діячів, може користуватись відкритими інформаційними ресурсами, в тому числі і цим Реєстром. Але факт оприлюднення будь-яких відомостей в цьому реєстрі автоматично не тягне за собою обов’язку банку/іншого суб’єкту фінансового моніторингу віднести особу до категорії національних публічних діячів/пов’язаних осіб; зупинити фінансову операцію такої особи або відмовити їй у встановленні договірних відносин.

Остаточне  рішення про віднесення особи до такої, що має статус НПД/пов’язаної особи, зокрема для цілей фінансового моніторингу, приймає саме суб’єкт первинного фінансового моніторингу згідно положень міжнародного та українського законодавства, роз’яснень уповноважених державних органів та власних внутрішніх методик з цих питань.

NB! СПФМ також повинен враховувати, що якщо інформації про відповідну особу немає у Реєстрі, то це не є підтвердженням того, що така особа не належить до категорії НПД/пов’язаної особи.  

NB! ГО «ЦПК» не видає фізичним особам якихось довідок, витягів чи інших документів про наявність/відсутність особи у Реєстрі, чи про наявність/відсутність у особи статусу НПД/пов'язаної особи.

Відтак просимо не вимагати у своїх клієнтів такі «довідки» під загрозою відмови їм у обслуговуванні, блокуванні рахунків (у тому числі пенсійних), оскільки до ГО «ЦПК» надходять численні звернення з цих питань, навіть від осіб, профілі яких відсутні у Реєстрі.

Також просимо належним чином інформувати своїх клієнтів про підстави, зокрема юридичні, віднесення їх до НПД/пов’язаної особи, а не просто посилатися на наявність особи у Реєстрі.

У разі повторення таких випадків ми будемо змушені радити фізичним особам подавати скарги на неналежні заходи СПФМ (зокрема щодо порядку проведення ідентифікації клієнта) до відповідних наглядових державних органів.