Зміни законодавства України щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

Зміни законодавства України щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

28 квітня 2020 вступив в силу новий Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Відповідно до перехідних положень уряд до 27 липння 2020 року має привести у відповідність до закону галузеві підзаконні нормативно-правові акти. Закон серед іншого дещо змінює визначення публічних діячів. Команда відкритого реєстру публічних діячів pep.org.ua наразі готує оновлення на сайті, які відображатимуть нові норми закону.

Новий закон запроваджує ризико-орієнтований підхід до фінансового моніторингу клієнтів та адаптує українське законодавство до міжнародних стандартів, зокрема Директив ЄС. 

Публічні діячі лишаються клієнтами з високим ризиком, водночас закон описує детальніше заходи належної перевірки щодо публічних діячів: 

1) суб'єкт фінансового моніторингу повинен мати систему виявлення публічних діячів серед своїх клієнтів

2) працівники мають одержувати дозвіл керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу для встановлення (продовження) ділових відносин з публічними діячами та  проведення для публічних діячів (без встановлення ділових відносин) фінансових операцій на суму, що дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень 

3) суб'єкт фінансового моніторингу має вживати достатніх заходів з метою встановлення джерела статків (багатства) та джерела коштів, з якими пов’язані ділові відносини чи операції з публічними діячами

4) суб'єкт фінансового моніторингу має здійснювати на постійній основі поглиблений моніторинг ділових відносин з публічними діячами

Звертаємо увагу, що закон містить нове визначення бенефіціарного власника та встановлює жорсткіші норми щодо обов'язку суб'єктів фінансового моніторингу встановлювати бенефіціарів всіх клієнтів-юридичних осіб.  

Незабаром чекайте від нас розгорнутий аналіз ключових змін закону щодо моніторингу клієнтів-пепів.