Як довго після звільнення з посади публічний діяч та пов'язані з ним особи лишаються в Реєстрі?

1.     Щодо національного публічного діяча (НПД)

Згідно діючого Закону 361-IX, національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, передбачені п. 37 частини першої статті 1 цього Закону.

Тобто, з формально розуміння цього визначення, усі особи, які будь-коли “виконували” такі функції, вважаються НПД.

Частиною першою статті 58 Конституції України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

  • 1.1. НПД, які були внесені до Реєстру на основі Закону 1702-VII (який втратив чинність), та які на момент набрання чинності нової редакції Закону 361-IX (28.04.2020) втратили статус національного публічного діяча (у зв’язку зі спливом трьох років, смертю тощо),  відображаються у Реєстрі іншим, ніж активні профілі кольором (ПІБ таких осіб зазначено сірим кольором), що свідчить про можливий менший ризик такої особи для цілей фінансового моніторингу. 

У випадках, якщо проект pep.org.ua  вважає, що у НПД високий ризик для цілей ФМ зберігся, не дивлячись на збіг трирічного строку на основі Закону 1702-VII, такі профілі залишаються активними, але факт спливу більш ніж трьох років користувач може дізнатись із дати звільнення з останньої посади, вказаної в профілі.

Pep.org.ua визначає, що  високий ризик у НПД для цілей ФМ зберігся, якщо:

·       особа знаходиться у санкційних списках України, США, ЄС або країни-члена Європейського Союзу;

·       особа знаходиться/знаходилася в міжнародному чи всеукраїнському розшуку, має/мала статус підозрюваного чи обвинуваченого у кримінальному провадженні в Україні або за кордоном;

·       особа володіє великим бізнесом, який вона створила або розвинула перебуваючи на державній посаді. Бізнес використовує в своїй діяльності державні ресурси, дозволи та ліцензії, участь в державних (публічних) закупівлях, займає монопольне становище;

·       особа перебувала на посаді міністра в уряді Миколи Азарова з 2013 до лютого 2014 року.

  • 1.2. Профілі НПД, які на момент набрання чинності нової редакції Закону 361-IX (28.04.2020) продовжували бути НПД чи у яких ще не сплив трирічний строк з моменту припинення повноважень на основі Закону 1702-VII, залишаються у Реєстрі завжди активними.

Однак, за наявності актуальної інформації, ми обов’язково зазначаємо у таких профілях дату звільнення (складення повноважень) НПД посади.  

Варто мати на увазі, що згідно з частиною 13 статті 11 Закону, у разі якщо політично значуща особа перестала виконувати визначні публічні функції, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний продовжувати не менше ніж протягом дванадцяти місяців враховувати її триваючі ризики та вживати заходів, визначених пунктами 2-4 цієї частини, поки не переконається в тому, що такі ризики відсутні. При цьому суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен враховувати ризики, що залишаються властивими політично значущій особі, зокрема: рівень впливу, що особа може ще мати; обсяг повноважень, якими вона була наділена; зв’язок між минулими та чинними повноваженнями тощо.

 Слід пам’ятати, і що відповідно до п. 44, 45 дванадцятої  рекомендації FATF, при визначенні того, чи є особа НПД або пов’язаною з публічним діячем особою варто орієнтуватись не на часові рамки, а на рівень ризику, що притаманний теперішньому статусу особи. Зокрема, необхідно враховувати чи особа зберегла свій рівень впливу та зв’язки, наскільки її теперішня діяльність пов’язана із попередніми публічними функціями. Рівень ризику членів сім’ї та пов’язаних з НПД осіб після закінчення виконання ним публічних функцій залежить від рівня ризику публічного діяча, що зберігся. 

Отже ми не видаляємо профілі НПД, внесені до Реєстру, окрім поодиноких випадків помилкового (з технічних причин) внесення.

Остаточне  рішення про віднесення особи до НПД/пов'язаної особи при врахуванні ризиків для цілей фінансового моніторингу приймає сам суб’єкт первинного фінансового моніторингу згідно положень міжнародного та українського законодавства, роз’яснень уповноважених державних органів та власних внутрішніх методик з цих питань.

Інформація про померлих НПД (за наявності в нас відомостей про їх смерть) також відображається в Реєстрі (відповідною чорною плямою та зазначенням факту смерті).

 2. Щодо пов’язаних осіб.

Протягом якого строку особа лишається пов’язаною з НПД особою?

Моментом припинення пов’язаності з НПД є припинення ділових зв’язків з ним, які були підставою для появи таких зв’язків, наприклад:

·       вихід пов’язаної особи зі складу власників компанії, де є НПД;

·       вихід НПД з складу власників компанії, де є пов’язана особа;

·       звільнення пов’язаної особи з посади, яка надавала статус пов'язаності;

·       розлучення подружжя, одним з членів якого був НПД (як правило, такі зміни вносяться на звернення до нас за формою зворотнього зв’язку когось із членів колишнього подружжя, після надіслання копії свідоцтва /рішення суду про розірвання шлюбу).

За наявності актуальної інформації, ми обов’язково зазначаємо у таких профілях дату припинення пов’язаності з НПД. 

Як і в ситуації з профілями НПД, профілі пов’язаних осіб, пов’язаність яких була припинена ще під час дії закону 1702-VII, ми не видаляємо,  однак після спливу трьох років з моменту припинення пов’язаності просто відображаємо такі профілі іншим, ніж активні профілі, кольором, що свідчить про можливий менший ризик такої особи для цілей фінансового моніторингу.

Профілі ж пов’язаних осіб, пов’язаність яких припинилася вже під час  дії Закону 361-IX завжди залишаються активними. Однак, як було зазначено, за наявності актуальної інформації, ми обов’язково зазначаємо у таких профілях дату припинення пов’язаності з ПЕПом. 

Остаточне рішення про віднесення особи до категорії пов’язаної особи з НПД з врахуванням ризиків для цілей фінансового моніторингу приймає сам суб’єкт первинного фінансового моніторингу згідно положень міжнародного та українського законодавства, роз’яснень уповноважених державних органів та власних внутрішніх методик з цих питань.  

Слід зазначити, що Національним банком України (розділ "Нагляд"- "Фінансовий моніторинг для банків") зазначено:  "... фізичні особи, які не належали до категорії національних публічних діячів до набрання чинності Законом, але їх посади увійшли до переліку, визначеному в пункті 37 частини першої статті 1 Закону, на думку Національного банку, є національними публічними діячами з дня набрання чинності цим Законом. Також звертаємо увагу, що згідно з частиною тринадцятою статті 1 Закону обсяг дій суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо заходів, визначених пунктами 2-4 цієї частини, має бути пропорційним ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом".