Які юридичні наслідки внесення інформації про особу до Реєстру?

Реєстр створений для журналістів, громадських діячів та організацій, а також для  суб’єктів первинного фінансового моніторингу (банків та небанківських фінансових установ) з метою:

1.              ідентифікації осіб, що є національними публічними діячами (НПД);

2.              ідентифікації осіб, що є пов'язаними з НПД

3.              ідентифікації юридичних осіб, пов’язаних з НПД.

Служба фінансового моніторингу України включила Реєстр до своїх Методичних рекомендацій щодо виявлення НПД та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій.

Суб’єкти  первинного  фінансового  моніторингу  у  внутрішніх документах  з  питань  фінансового  моніторингу  можуть  встановлювати  індивідуальні  (специфічні)  внутрішні  механізми  ідентифікації НПД серед своїх клієнтів.

Банки і небанківські фінансові установи мають право використовувати інформацію з Реєстру як одне з джерел інформації для ідентифікації серед своїх клієнтів НПД.

Однак факт оприлюднення будь-яких відомостей у Реєстрі автоматично не тягне за собою обов’язку у суб’єкта фінансового моніторингу віднести особу до НПД/пов’язаної з НПД особи; зупинити фінансову операцію такої особи або відмовити їй у встановленні договірних відносин. За результатами моніторингу ділових відносин з використанням ризик-орієнтованого підходу таким клієнтам може бути встановлений високий, середній або низький ризик. Відповідно до інформації Національного банку України, банк може не вживати заходів з установлення джерел статків (багатства) та джерела коштів, пов'язаних із фінансовими операціями НПД, у разі одночасного виконання таких умов:

1) рівень ризику ділових відносин із клієнтом / разової фінансової операції на значну суму є низький;

2) у банку немає підозри щодо відмивання коштів/фінансування тероризму;

3) рахунки, що відкриті в банку, використовуються НПД переважно для отримання та використання заробітної плати, соціальних виплат; або обсяг фінансових операцій за всіма рахунками НПД, відкритими в банку, не перевищує 200 тисяч гривень (еквівалент) за квартал.

Однак звертаємо вашу увагу, що ГО «Центр протидії корупції» не відповідає і не може відповідати за дії банків/не банківських фінансових установ як суб’єктів фінансового моніторингу,  не може нести відповідальності за належність/неналежність, співмірність/неспівмірність вжиття ними заходів фінансового контролю до НПД (зокрема блокування рахунків, відмови в обслуговуванні тощо).