Питання та відповіді


Яка інформація міститься в Реєстрі?

Відкритий Реєстр національних публічних діячів України містить поіменний перелік фізичних осіб, які підпадають під визначення “національний публічний діяч", закріплене законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

Фактично, Реєстр називає, хто в Україні є національним публічним діячем – politically exposed person. 

До пункту 25 статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", що містить перелік категорій осіб, що є національними публічними діячами неодноразово вносились зміни:

 • у редакції від 14.10.2014 року вказується, що національними публічними діячами є особи, що протягом останніх трьох років перебували на посадах державної служби 1 категорії;
 • у редакції від 12.02.2015 року (діє з 04.03.2015 року) вказується, що національними публічними діячами є особи, що протягом останніх трьох років перебували на посадах державної служби 1-2 категорії;
 • у редакції від 10.12.2015 року (діє з 01.05.2016 року та чинна на даний момент) вказується, що національними публічними діячами є особи, що протягом останніх трьох років перебували на посадах державної служби категорії "А".

Отже, коло осіб, що є національними публічними діячами, неодноразово змінювалось.

Законом України "Про державну службу" до категорії "А" відносяться посади: Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств; керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників; керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів та їх заступників; голів місцевих державних адміністрацій; керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

Законом України "Про державну службу"» від 1993 року до 1-2 категорії державної служби відносились:

 • перша категорія: посади  перших заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Уряду України, їх  перших заступників, голів та членів державних колегіальних органів, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, голів обласних, Київської  та Севастопольської міських державних  адміністрацій, керівників Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, заступників керівників  Адміністрації Президента України, Апарату Верховної  Ради  України, інші  прирівняні до них посади;
 • друга категорія: посади керівників секретаріатів  комітетів Верховної Ради України, структурних  підрозділів  Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, радників та  помічників Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, заступників міністрів, заступників інших керівників центральних органів виконавчої влади, першого заступника  Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, перших заступників голів обласних,  Київської та  Севастопольської міських державних адміністрацій та інші прирівняні до них посади.

Отже, ряд осіб за нинішнім законодавством не є національними публічними діячами, як от:

 • перші заступники голів обласних державних адміністрацій;
 • керівники секретаріатів комітетів ВРУ;
 • керівники структурних підрозділів АПУ, Апарату ВРУ, Секретаріату КМУ та інші прирівняні до них посади.

Разом з тим, відповідно до статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Саме тому, класифікуючи особу як національного публічного діяча, потрібно керуватися редакцією Закону, що діяла на момент призначення та перебування особи на посаді.

Це означає, що особи, які під час дії попередніх редакцій Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", вважалися національними публічними діячами, будуть включені до Реєстру ще протягом трьох років з дати, коли вони припинили вважатися національними публічними діячами.


Як наповнюється Реєстр

Над інформаційним наповненням Реєстру працює команда аналітиків Центру протидії корупції та волонтери. Усі дані, що містяться в Реєстрі, підтверджені офіційними документами від органів державної влади. Пов'язаність публічних діячів із іншими фізичними особами підтверджується документально. 

На даному етапі команда розробників працює над наповненням Реєстру інформацією про публічних діячів та пов'язаних з ними осіб.

Наступний етап робіт - підготовка розширених профілів публічних діячів. 


Яка інформація міститься в профілі національного публічного діяча?

Кожний національний публічний діяч – фізична особа, занесена в Реєстр, має базовий та розширений профіль. 

У базовий профіль про національного публічного діяча збирається та систематизується наступна інформація, підтверджена документами:

 • прізвище, ім’я та по-батькові
 • тип національного публічного діяча
 • повна дата народження (у разі наявності)
 • місце народження (країна, місто)
 • усі, офіційно підтверджені, місця проживання, в т.ч. за кордоном
 • громадянство
 • усі, офіційно підтверджені, місця роботи (повна назва установи, офіційний вебсайт, посада, день, місяць, рік призначення та звільнення)
 • майнова декларація
 • перелік пов'язаних фізичних осіб (повний ПІБ, тип пов'язаності)
 • перелік пов'язаних юридичних осіб (повна назва, тип пов'язаності)

У розширений профіль національного публічного діяча збирається раніше оприлюднена, обґрунтована додаткова інформація про ділову репутацію особи:

 • застосування до національного публічного діяча міжнародних санкцій
 • наявність кримінальних проваджень щодо національного публічного діяча та їх фабула
 • перебування національного публічного діяча у розшуку
 • наявність судимості
 • причетність національного публічного діяча до корупції у широкому розумінні – від хабарництва, сприяння призначенню на посаду близьких осіб, зловживання із земельними ресурсами або під час державних закупівель, участі у привласненні державного чи комунального майна, – до порушення вимог щодо несумісності посад, прийняття рішень за наявності конфлікту інтересів або підтримки законопроектів, що сприяють корупції
 • історія та географія походження бізнесу, статків та активів національного публічного діяча
 • пов'язаність особи з іншими національними публічними діячами
 • детальний опис схеми документально підтвердженого корупційного злочину

Інформація підтверджується з офіційних джерел або документів, отриманих Центром протидії корупції від органів державної влади.  


Для кого цей Реєстр?

Реєстр створений в першу чергу для працівників фінансових інституцій (банків), що надають фінансові (банківські) послуги в Україні та за кордоном.

Державна фінансова інспекція України включила Реєстр до своїх Методичних рекомендацій щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій.


- - -

ГО «Центр протидії корупції» наповнює Реєстр в ході своєї статутної діяльності та в порядку реалізації конституційного права на інформацію, на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. 

У Реєстрі оприлюднюються дані, отримані в рамках реалізації ГО «Центр протидії корупції» свого права на доступ до публічної інформації, а також інформація з відкритих загальнодоступних джерел, яка вже була оприлюднена. Вказана інформація не є такою, що має обмежений доступ та не містить персональних даних в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» відповідно до частини 2 статті 5 вказаного Закону.

Висновки, судження, оцінки ГО «Центр протидії корупції» не є твердженнями про порушення норм чинного законодавства. Такі висновки, судження, оцінки ґрунтуються на отриманій інформації та є оціночними й не підлягають спростуванню. 

Разом з тим, ГО «Центр протидії корупції» залишає можливість для публічних діячів, пов`язаних з ними осіб та суб’єктів господарювання, які згадуються на цьому сайті, надати докази та факти, які б уточнили викладену інформацію. 

Реєстр є охоронюваним об’єктом авторського права, належного ГО «Центр протидії корупції» відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права». Жодну частину цих матеріалів не можна відтворювати, використовувати в будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, ксерокопію вальний чи будь-який інший спосіб, без відповідного посилання на цей сайт. Сайт є вільним для користування. Використання інформації, отриманої з цього сайту у комерційних цілях - заборонено.